3 oktober 2022

Een vzw in beweging: over de keuze voor een nieuwe organisatiestructuur

De vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ zet zich in voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in de regio’s Ieper en Brugge. De vzw is in deze beide regio’s actief in verschillend mobiele en ambulante netwerken en nauw betrokken op vele initiatieven en projecten. Daarnaast is  zij verantwoordelijk voor zes andere voorzieningen waarin bijna 1300 bekwame en betrokken medewerkers en 26  artsen garant staan voor uitstekende zorg- en dienstverlening:

Drie psychiatrische ziekenhuizen:

 • PZ Heilig Hart in Ieper;
 • PZ Onzelievevrouw in Brugge;
 • PTC Rustenburg in Brugge.

Twee centra voor psychische revalidatie:

 • Inghelburch in Brugge;
 • Hedera in Ieper.

Twee psychiatrische verzorgingstehuizen:

 • de Brugghe in Brugge;
 • Het Tempelhof in Ieper.

De voorbije tijd is veel aandacht besteed aan missie, visie en strategie. In het belang van de zorgvrager  en zijn netwerk. In het belang van goede, kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening. In het belang van de vele maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen. Dit heeft geleid tot een aantal belangrijke keuzes.

Op beheers- en beleidsvlak zal er veel intensiever samengewerkt worden. De zorg blijft georganiseerd op lokaal niveau, dicht bij de zorgvrager.  Brugge en Ieper vormen de kernregio’s. Elke regio heeft ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, met respect voor eigenheid en diversiteit. De komende jaren krijgt dit verder vorm.

Verder is de organisatiestructuur hertekend. We verwelkomen Herman Roose als nieuwe algemeen directeur. Hij krijgt de medewerking van  Hilde Cailliau (facilitair en IT directeur), Lieve Vermeire (HR directeur) en Wouter Sadonis (financieel-administratief directeur).

De initiatieven en voorzieningen in de regio  Ieper worden aangestuurd door regiodirecteur Cathy Room.  Zij werkt nauw samen met:

 • hoofdarts dr. Katrien Verstraete en zorgdirecteur Ignace Noyez (PZ Heilig Hart en PVT Het Tempelhof);
 • beleidsarts dr. Carl Engelhard en coördinator Bernard Deleersnyder (Hedera).

In de regio Brugge wordt dat regiodirecteur Koen Lefevre. Hij werkt nauw samen met:

 • hoofdarts dr. Hilde Vanderheyden en zorgdirecteur Inge Vanthuyne (PZ Onzelievevrouw en PVT de Brugghe);
 • hoofdarts dr. Thibault Vanlysebetten en zorgdirecteur Jane Vanhaute (PTC Rustenburg);
 • beleidsarts dr. Olvivier Drabs en coördinator Kris Decorte (Inghelburch).

Tot slot dankt het bestuursorgaan van de vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ alle betrokkenen voor het verrichte werk. Dankzij de deskundigheid en motivatie van medewerkers en artsen, blijven we binnen beide regio’s garant staan voor kwalitatieve zorg en ondersteuning, en zoeken we mee oplossingen voor de vele vragen van mensen met psychische kwetsbaarheid.

Maatschappelijke zetel:

Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge

T. 050 30 17 00
info@vzw.gzbj.be