In de dagelijkse zorg en in de organisatie zorgverlening, is ethiek nooit ver weg. Zorgverleners, ongeacht de discipline, worden dagelijks geconfronteerd met ethische vragen. Hieronder publiceren wij onze visieteksten m.b.t. bepaalde ethische vragen.

Advies dwangbehandeling
Advies vrijheidsbeperking
Beroepsgeheim en communicatie
Euthanasie
Handreiking spreekrecht bij ernstige misdrijven tegen minderjarige en kwetsbare volwassenen
Uitwisselen van informatie en netwerken binnen de geestelijke gezondheidszorg