Facility Manager (m/v/x)

De facilitair manager leidt en organiseert de diensten schoonmaak, linnen, kapsalon, voeding en aankoopdienst van de vzw, rekening houdend met de geldende reglementeringen en procedures, teneinde het comfort van de cliënten en de hygiëne, orde en netheid te waarborgen en maaltijden te kunnen aanbieden die voldoen aan de hygiënische, nutritionele en HACCP normen.

Datum publicatie: 27/10/2022
Uiterste sollicitatiedatum: 18/11/2022

Maatschappelijke zetel:

Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge

T. 050 30 17 00
info@vzw.gzbj.be