Missie, visie en kernwaarden

Missie

We streven ernaar om mensen met een psychische kwetsbaarheid te begeleiden op hun pad naar herstel en groei. We bieden hen persoonlijke ondersteuning op maat en versterken hun eigen kracht, in verbinding met hun omgeving. We bouwen verder op de inspiratie en het engagement van de congregatie van de Zusters van de Bermhertigheid Jesu.

Visie

Vanuit onze nadrukkelijke keuze voor geestelijke gezondheidszorg, geven we uitdrukking aan onze missie met de volgende visie:

 • We zijn unieke, dynamische voorzieningen die waar nodig ondersteund worden door een groep die zich kenmerkt door samenwerking, synergie en innovatie. Gericht bundelen we onze krachten om toegevoegde waarde te creëren.
 • We doen dit in nauwe samenwerking met alle betrokken partners en verwijzers om antwoorden te geven op maatschappelijke noden.
 • We delen expertise tussen onze voorzieningen en partners.
 • Binnen het veld van geestelijke gezondheidszorg vervullen we een voortrekkersrol met wetenschappelijk onderbouwde en zorgvernieuwende projecten.
 • Samen realiseren we een constructief werkklimaat dat gekenmerkt wordt door bevlogenheid, professionele en persoonlijke groei, en autonomie in verbondenheid.
 • We creëren een duurzame en helende omgeving voor onze doelgroepen en medewerkers.
 • Als groep vervullen we een signaalfunctie en oefenen we, waar mogelijk en noodzakelijk, invloed uit op het overheidsbeleid.

Kernwaarden

 • Verbonden
 • Barmhartig
 • Integer
 • Divers

Maatschappelijke zetel:

Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge

T. 050 30 17 00