Privacy

We stellen alles in het werk om de privacy van onze patiënten, familieleden, bezoekers, vrijwilligers, medewerkers, … te respecteren.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel persoonsgegevens beter te beschermen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

U verneemt hierover meer in onze beleidstekst en de privacyverklaringen.

Maatschappelijke zetel:

Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge

T. 050 30 17 00