Nieuwsberichten

3 oktober 2022

EEN VZW IN BEWEGING: OVER DE KEUZE VOOR EEN NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR

De voorbije tijd is veel aandacht besteed aan missie, visie en strategie. In het belang van de zorgvrager  en zijn netwerk. In het belang van goede, kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening. In het belang van de vele maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen. Dit heeft geleid tot een aantal belangrijke keuzes.

Maatschappelijke zetel:

Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge

T. 050 30 17 00